Modelový les ČR 2017 - Lesnický park Bezděz

POZVÁNKA
Přejít na obsah

Modelový les ČR 2017

Aktuálně
Činnost modelového lesa v roce 2017                           
 
Modelový les ČR prošel v roce 2017 významným vývojem a změnami. Po dlouhotrvající pečlivé přípravě byl Modelový les Česká republika, jako první české území, oficiálně přijat 7. 7. 2017 do Mezinárodní sítě modelových lesů (dále jen Síť). Přijetí bezprostředně předcházela hodnotící návštěva zástupců Sekretariátu Mezinárodní sítě modelových lesů, která se uskutečnila 22. - 24. 5. 2017. Jejím výstupem bylo pozitivní hodnocení a doporučení pro plné členství v Síti.
 
Ve dnech 25. – 26. 5. 2017 se uskutečnila mezinárodní konference „Modelový les ČR“, jejímž cílem bylo připomenutí významu lesa a vzorových lesnických objektů v kulturní krajině, jako ukázek udržitelného využívání přírodních zdrojů ve prospěch rozvoje společnosti a regionů. Na konferenci se sešlo více než 50 účastníků z řad odborné i laické veřejnosti. V rámci akce byl odhalen pamětní kámen, připomínající založení Modelového lesa ČR. V programu byla zahrnuta formou terénní exkurze i praktická ukázka udržitelného lesnického hospodaření v Lesnickém parku Masarykův les Křtiny.
 
Společnost Modelový les ČR tak v roce 2017 úspěšně zahájila řádné plnění svých funkcí, zejména propagační a vzdělávací činnosti, tvorbu informačních materiálů a organizování workshopů a přednášek. Důležitou aktivitou bylo vytvoření propagačního videa s cílem představit jednotlivá území Modelového lesa ČR.
Z konference ŠLP Křtiny
Křivoklátsko
LP Bezděz
Návrat na obsah